Propozice Morava Cupu 2021

I. Společná ustanovení

1. Soutěž je určena pro všechny děti a mládež ve věku 5-26 let, splňující podmínky pro zařazení do některé z vypsaných kategorií hry na 18 nebo 9 jamek. Kategorie MN- benjamínci, hrající na 9 jamek, je určena pro děti ve věku 5-9 let, hcp 37-bez. Kategorie VW- mistrovská kategorie- je určena hráčům ve věku 15-26 let, hcp +9-19,4. Soutěže se mohou zúčastnit i zahraniční hráči.

2. Termíny 2021

 1. Kaskáda 19.-20.5. 
 2. Jezera 23.5. 
 3. Šilheřovice 29.5. 
 4. Kravaře 30.5. 
 5. Horal – Velké Karlovice 19.-20.6 
 6. Kaskáda 6.-8.7.  
 7. Ropice 12.7. 
 8. Rožnov pod Radhoštěm 14.7 
 9. Kořenec 18.7. 
 10. Austerlitz 22.7. 
 11. Skalica 24.7. 
 12. Kaprun Zell am See 3.8. 
 13. Kostelec u Zlína 13.8.  
 14. Ostravice 16.-18.8.  
 15. Hukvaldy 21.8. 
 16. Čeladná 23.-25.8. FINÁLE  

  turnaj se započítává do žebříčků ČGF

 turnaj se započítává do mezinárodního amatérského žebříčku WAGR

   turnaj se započítává do žebříčků Morava Cupu 2021

mistrovská kategorie bude vypsána na všech 11 mistrovských hřištích: Kaskáda 19.-20.5., Jezera 23.5., Šilheřovice 29.5., Kravaře 30.5., Kaskáda 6.-8.7., Ropice 12.7., Austerlitz 22.7., Skalica 24.7., Kaprun – Zell am See 3.8., Ostravice 16.-18.8., Čeladná 23.-25.8.

3. K tomu, aby byl hráč zařazen do celkového vyhodnocení túry, musí odehrát  minimálně 7  turnajů (z 16) v dané kategorii, hráč mistrovské kategorie minimálně 5 turnajů (z 11) v dané kategorii!

4. Soutěžní výbor túry

 • ředitel: Lukáš Korda, L.korda@seznam.cz, tel.: +420 736 792 746
 • hlavní rozhodčí: Petr Čuraj, tel.: +420 721 077 007
 • členové soutěžního výboru: Lukáš Korda, Petr Čuraj, Veronika Schwarzová, Ondřej Mikstein, Jakub Ryška

5. Soutěžní výbor turnajebude určen propozicemi jednotlivých turnajů

6. Informace o túře: www.moravacup.cz

7. Přihlašování, odhlášení, omluvy

 • www.cgf.cz a www.moravacup.cz
 • zahraniční hráči a benjamínci se přihlašují prostřednictvím formuláře, který naleznete na hlavní stránce www.moravacup.cz pod obrázkem konkrétního turnaje, mailem: l.korda@seznam.cz nebo na tel. +420 736 792 746 (Lukáš Korda)
 • přihlašování na konkrétní turnaj začne vždy minimálně 14 dní před jeho konáním
 • po uzávěrce přihlášek (2 dny před zahájením turnaje), jejíž termín bude stanoven v propozicích turnaje vypsaného na serveru ČGF, je možno omluvit/ resp. výjimečně přihlásit hráče prostřednictvím telefonního čísla +420 736 792 746 (Lukáš Korda) nebo zasláním emailu na adresu L.korda@seznam.cz
 • přihlášený hráč, který svoji neúčast neomluví na výše uvedený kontakt alespoň jeden den před zahájením turnaje do 12:00 hod. (tzn.poledne:-)), musí v následujícím turnaji pokrýt náklady ve výši 200,-Kč – bez zaplacení této částky nebude hráči umožněn start!!!
 • informace pro kategorii MN naleznete na hlavní stránce www.moravacup.cz
 • informations for foreign players: contact us at +420 736 792 746

8. Podmínky účasti:

 • věk 5-26 let ( rozhodující je ročník narození, viz dále kategorie, příklad )
 • hráč musí splňovat podmínky příslušné kategorie
 • zaplacený vklad (startovné)

9. Omezení účasti (orientačně):

 • 140 hráčů 18-ti jamkové hřiště
 • 90 hráčů 9-ti jamkové hřiště

10. Vklad:

 • 400,-Kč / jednodenní turnaj
 • 800,-Kč / dvoudenní turnaj
 • 1200,-Kč / třídenní turnaj

11. Ceny: věcné

12. Kategorie:

 • hráč je zařazen do dané kategorie podle věku dosaženého v daném roce a aktuálního hendikepu
 • hráči kategorií GH, IJ a MN budou zařazeni a vyhodnocováni v těchto kategoriích v průběhu celé túry i v případě dosažení nižšího hcp, než je stanoven hcp pro zařazení do těchto kategorií viz. příklad níže
kategorie HCP věk systém hry caddy odpaliště
AB (společná) mladší žáci +5 – 28 7 – 12 let rány ano red/red
CD (společná) starší žáci +5 – 28 13 -14 let rány ne yellow/red
EF (společná) kadeti a dorostenci +5 – 28 15 – 18 let rány ne yellow/red
IJ (společná) starší žáci a kadeti 29 – 54 13 – 16 let stableford ne yellow/red
GH (společná) mladší žáci 29 – 54 7 – 12 let stableford ano red/red
VW (společná) mistrovská kat. +9 – 19 15 – 26 let rány ne black-white/blue
MN (společná) benjamínci 37 – BEZ 5 – 9 let rány ano zkrácená

 

Př. Hráč narozen 13.7.2008, v červenci tedy dovrší 13 let, má před svým prvním turnajem Morava Cupu 2021 přesný hcp 28,5. V turnaji si zlepší hcp na 28,0.
→ v prvním turnaji bude zařazen do kategorie IJ (13-16 let, hcp 29-54) a v této kategorii odehraje celou túru, a to i v případě zlepšení svého hendikepu pod hranici stanovenou pro svou kategorii

II. Technická ustanovení:

1. Start, startovní listina

 • start postupný
 • startovní čas viz Oficiální startovní listina turnajeuveřejněna na stránkách ČGF po 21:00 hod dva dny před zahájením turnaje- poslední změny jsou prováděny do půlnoci před zahájením – např. z důvodu omluv hráčů – prosíme tedy všechny zúčastněné, aby si ráno před odjezdem zkontrolovali svůj startovní čas
 • pro dvoudenní turnaj: Oficiální startovní listina pro druhé kolo bude sestavena dle výsledků kola prvního (v pořadí od nejlepších výsledků v dané kategorii) a uveřejněna po 19:00, nejpozději ve 21:00
 • startovní listina kategorie MN bude vyhotovena nejpozději ve 21:00 den před turnajem
 • startovní listina na stránkách ČGF se může v den turnaje lišit od aktuální listiny u akreditace časovým rozdílem max. 30 min

2. Hra:

 • kategorie AB, CD, EF, VW – 18 jamek na rány „brutto“
 • kategorie GH, IJ – 18 jamek stableford „brutto“
 • kategorie MN – 9 jamek na rány „brutto“
 • pro kategorii GH a IJ platí při hře ustanovení, že hráč, který dosáhne 11 úderů na některé z jamek, jamku nedohrává a ve své score kartě proškrtne, hráč kategorie MN zapisuje automaticky výsledek ne větší než právě 11
 • hraje se podle Soutěžního řádu ČGF, Podmínek soutěží ČGF v roce 2021 a Hard Card 2021, Pravidel golfu a Místních pravidel pořádajícího golfového hřiště
 • odpaliště: chlapci kategorie VW z černých nebo bílých, chlapci kategorií CD, EF a IJ ze žlutých, ostatních kategorií z červených, dívky kategorie VW z modrých, dívky ostatních kategorií z červených, kat. MN má speciálně upravené odpaliště
 • caddy je povolen pouze v kategoriích AB a GH a povinen v kategorii MN

3. Vyhodnocení turnaje:

 • vyhlašují se nejlepší první tři hráči v kategoriích AB, CD, EF, GH, IJ, MN, jeden nejlepší hráč v kategorii VW na nemistrovských hřištích- při účasti deseti a více hráčů této mistrovské kategorie se vyhlašují první tři
 • v kategorii AB, CD, EF, VW a MN se vítězem stává hráč s nejnižším počtem ran „brutto“
 • v kategorii GH a IJ se vítězem stává hráč s nejvyšším počtem stablefordových bodů „brutto“
 • u dvoukolového, popřípadě tříkolového turnaje, se vítězem stává hráč s nejnižším součtem výsledků za všechna kola- platí pro kategorie AB, CD, EF, MN, VW, u kategorií GH a IJ se vítězem stává hráč s nejvyšším součtem stablefordových bodů „brutto“ za všechna kola

4. Rozhodování o pořadí:

 • o 1. místo rozehrávka systémem “náhlá smrt”
 • umístění na dalších místech:

– lépe zahrané poslední kolo
– lepší výsledek na posledních 9, 6, 3, 1 jamce – pokud nerozhodne, následuje los
– los

5. Ostatní:

 • mobilní telefony nejsou povoleny- případné nouzové použití dle podmínek soutěží ČGF
 • při turnajích Morava Cup může hráč získat informace ohledně vzdáleností použitím přístroje, který slouží k měření vzdálenosti
 • hráč se dostaví na start 10 minut před vlastním tee timem!
 • pozdní příchod na start do 5-ti minut po vlastním tee time- 2 trestné rány, pozdější příchod- diskvalifikace, neomluvený hráč- diskvalifikace
 • doložená omluvenka za zpoždění z vážných důvodů – hráč může nastopupit do hry v rámci startovních časů své kategorie, jinak mimo soutěž
 • vyhlášení výsledků proběhne po dohrání jednotlivých kategorií
 • průběžné pořadí hráčů (k celkovému vyhodnocení)- viz www.moravacup.cz/zebricky
 • doprovod hráče se může pohybovat pouze mimo krátce střižené plochy ve vzdálenosti minimálně 50 m od hráče; toto ustanovení neplatí pro caddy
 • obecné tempo hry – 1. devítka 2:15 hod., 18 jamek 4:30 (nestanoví-li soutěžní výbor jinak)
 • hráči jsou povinni dodržovat časový limit pro hru, prioritou je držet se flightu před sebou, první flight udává svědomitý rytmus hry ostatním, v případě časové ztráty jsou hráči povinni své zpoždění krátit nebo lépe dohnat, pokud tak neučiní, vystavují se riziku udělení napomenutí a dalších sankcí za pomalou hru s odkazem na všeobecná pravidla ČGF 2021
 • Soutěžní výbor si vyhrazuje právo změn propozic a časového plánu, aby soutěž mohla být úspěšně dokončena a konala se za regulérních podmínek
 • hráči startují na vlastní náklady a nebezpečí

Organizátoři turnajů postupují při zveřejňování fotografií z turnajů podle § 85/2 občanského zákoníku. Vzhledem k tomu, že fotografie z turnajů jsou takto zveřejňovány již tradičně, splňují podmínky pro zveřejňování i po nabytí účinnosti GDPR. Pokud byste si přesto přáli některé své fotografie nebo fotografie svých dětí odstranit, jakýmkoli způsobem prokažte, že jste na fotografii Vy nebo Vaše dítě, a příslušné fotografie budou odstraněny.

III. Ustanovení o celkovém vyhodnocení:

1. K tomu, aby hráč byl celkově vyhodnocen, musí odehrát min. 7 turnajů označených(včetně finálového) v dané kategorii, VW mistrovská kategorie 5 turnajů označených(včetně finálového) v dané kategorii

2. Do celkového vyhodnocení se započítá 7(5) nejlépe dosažených výsledků, bodově ohodnocených podle:

a) umístění: bodové ohodnocení za umístění v jednotlivých turnajích je vzestupné od 1 bodu za první místo, 4 bodů za druhé, 6 bodů za třetí, 8 bodů za čtvrté …….atd.
b) herního výsledku: bodové ohodnocení herního výsledku představuje odchylku hry hráče od hry v normě hřiště, pro kategorii MN platí norma hřiště pro 9 jamek

 • vítězem se stane hráč s nejnižším počtem bodů
 • pro dvoudenní turnaj platí: bodové ohodnocení za hru získá hráč součtem bodového ohodnocení z 1. a 2. kola, děleno dvěma
 • pro třídenní turnaj platí: bodové ohodnocení za hru získá hráč součtem bodového ohodnocení z 1., 2. a 3. kola, děleno třema

Příklad bodového ohodnocení pro kategorie AB, CD, EF, VW a MN:
Hráč se umístil na druhém místě, za což získá 4 body, a zahrál na hřišti par 72 celkem 80 ran, tj.+8, čímž získá 8 bodů za odchylku od hry v normě (paru) hřiště. Do celkového vyhodnocení se mu započítá 4 + 8 = 12 bodů.

Příklad bodového ohodnocení pro kategorii GH a IJ:
Hráč se umístil na pátém místě, za což získá 10 bodů, a na hřišti par 72 si uhrál 26 brutto bodů, což představuje 10 bodů za odchylku od herní normy (36-26=10). Do celkového vyhodnocení se mu započítá 10 + 10 = 20 bodů

3. V kategoriích EF, CD, AB, GH, IJ, MN a VW budou vyhlášeni nejlepší první tři hráči,

4. V případě rovnosti rozhodne o vítězi

v kategoriích AB, CD, EF a VW:
1. hráč, který do túry nastoupil s vyšším HCP
2. hráč s nižším HCP k termínu odehrání posledního turnaje Morava Cupu 2021
3. los

v kategoriích GH, IJ:
1. hráč, který do túry nastoupil s vyšším HCP
2. hráč s nižším HCP k termínu odehrání posledního turnaje Morava Cupu 2021
3. los

v kategorii MN:
1. lepší výsledek součtu 3 nejlepších herních výsledků
2. nejlépe zahrané kolo ( přihlíží se ke všem odehraným kolům)
3. los

© 2022 Morava Cup
created by: Global Trade Technology s.r.o.

Rolovat nahoru