Propozice Morava Cupu 2020

I. Společná ustanovení

1. Soutěž je určena pro všechny děti a mládež ve věku 5-26 let, splňující podmínky pro zařazení do některé z vypsaných kategorií hry na 18 nebo 9 jamek. Kategorie MN- benjamínci, hrající na 9 jamek, je určena pro děti ve věku 5-9 let, hcp 37-bez. Kategorie VW- mistrovská kategorie- je určena hráčům ve věku 15-26 let, hcp +9-19,4. Soutěže se mohou zúčastnit i zahraniční hráči.

2. Termíny 2020

 1. Čeladná 18.5.
 2. Kostelec u Zlína 23.5. 
 3. Šilheřovice 29.5. 
 4. Ostravice 31.5. 
 5. Jezera 10.6. 
 6. Horal – Velké Karlovice 13.-14.6 
 7. Kravaře 16.6. 
 8. Olomouc 1.7. 
 9. Ropice 7.7 
 10. Lipiny 9.7. 
 11. Kaskáda 13.-14.7. 
 12. Slavkov u Brna ( Austerlitz ) 16.7. 
 13. Rožnov pod Radhoštěm 29.7. 
 14. Skalica 1.8. 
 15. Ostravice 3.-5.8.  
 16. Kořenec 9.8. 
 17. Hukvaldy 16.8. 
 18. Kaprun Zell am See 20.8.
 19. Čeladná 24.-25.8. FINÁLE 
 20. Skalica 12.9.

  turnaj se započítává do Mládežnických žebříčků ČGF

 turnaj se započítává do mezinárodního amatérského žebříčku WAGR

   turnaj se započítává do žebříčků Morava Cupu 2020

3. K tomu, aby byl hráč zařazen do celkového vyhodnocení túry, musí odehrát  minimálně 7  turnajů ( z celk.18) – turnaj označený 

4. Soutěžní výbor túry

 • ředitel: Lukáš Korda, L.korda@seznam.cz, tel.: +420 736 792 746
 • hlavní rozhodčí: Petr Čuraj, tel.: +420 721 077 007
 • členové soutěžního výboru: Lukáš Korda, Petr Čuraj, Veronika Schwarzová

5. Soutěžní výbor turnajebude určen propozicemi jednotlivých turnajů

6. Informace o túře: www.moravacup.cz

7. Přihlašování, odhlášení, omluvy

 • www.cgf.cz a www.moravacup.cz
 • zahraniční hráči a benjamínci se přihlašují prostřednictvím formuláře, který naleznete na hlavní stránce www.moravacup.cz pod obrázkem konkrétního turnaje, mailem: l.korda@seznam.cz nebo na tel. +420 736 792 746 (Lukáš Korda)
 • přihlašování na konkrétní turnaj začne vždy minimálně 14 dní před jeho konáním
 • po uzávěrce přihlášek (2 dny před zahájením turnaje), jejíž termín bude stanoven v propozicích turnaje vypsaného na serveru ČGF, je možno omluvit/ resp. výjimečně přihlásit hráče prostřednictvím telefonního čísla +420 736 792 746 (Lukáš Korda) nebo zasláním emailu na adresu L.korda@seznam.cz
 • přihlášený hráč, který svoji neúčast neomluví na výše uvedený kontakt alespoň jeden den před zahájením turnaje do 12:00 hod. (tzn.poledne:-)), musí v následujícím turnaji pokrýt náklady ve výši 200,-Kč – bez zaplacení této částky nebude hráči umožněn start!!!
 • informace pro kategorii MN naleznete na hlavní stránce www.moravacup.cz
 • informations for foreign players: contact us at +420 736 792 746

8. Podmínky účasti:

 • věk 5-26 let ( rozhodující je ročník narození, viz dále kategorie, příklad )
 • hráč musí splňovat podmínky příslušné kategorie
 • zaplacený vklad (startovné)

9. Omezení účasti (orientačně):

 • 130 hráčů 18-ti jamkové hřiště
 • 90 hráčů 9-ti jamkové hřiště

10. Vklad:

 • 400,-Kč / jednodenní turnaj
 • 800,-Kč / dvoudenní turnaj
 • 1200,-Kč / třídenní turnaj

11. Ceny: věcné

12. Kategorie:

 • hráč je zařazen do dané kategorie podle věku dosaženého v daném roce a aktuálního hendikepu
 • hráči kategorií GH, IJ a MN budou zařazeni a vyhodnocováni v těchto kategoriích v průběhu celé túry i v případě dosažení nižšího hcp, než je stanoven hcp pro zařazení do těchto kategorií viz. příklad níže
kategorie HCP věk systém hry caddy odpaliště
AB (společná) mladší žáci +5 – 28 7 – 12 let rány ano red/red
CD (společná) starší žáci +5 – 28 13 -14 let rány ne yellow/red
EF (společná) kadeti a dorostenci +5 – 28 15 – 18 let rány ne yellow/red
IJ (společná) starší žáci a kadeti 29 – 54 13 – 16 let stableford ne yellow/red
GH (společná) mladší žáci 29 – 54 7 – 12 let stableford ano red/red
VW (společná) mistrovská kat. +9 – 19 15 – 26 let rány ne black-white/blue
MN (společná) benjamínci 37 – BEZ 5 – 9 let rány ano zkrácená

 

Př. Hráč narozen 13.7.2007, v červenci tedy dovrší 13 let, má před svým prvním turnajem Morava Cupu 2020 přesný hcp 28,5. V turnaji si zlepší hcp na 28,0.
→ v prvním turnaji bude zařazen do kategorie IJ (13-16 let, hcp 29-54) a v této kategorii odehraje celou túru, a to i v případě zlepšení svého hendikepu pod hranici stanovenou pro svou kategorii

II. Technická ustanovení:

1. Start, startovní listina

 • start postupný
 • startovní čas viz Oficiální startovní listina turnaje– uveřejněna na stránkách ČGF po 20:00 hod dva dny před zahájením turnaje- poslední změny jsou prováděny do půlnoci před zahájením – např. z důvodu omluv hráčů – prosíme tedy všechny zúčastněné, aby si ráno před odjezdem zkontrolovali svůj startovní čas
 • pro dvoudenní turnaj: Oficiální startovní listina pro druhé kolo bude sestavena dle výsledků kola prvního (v pořadí od nejlepších výsledků v dané kategorii) a uveřejněna po 20:00, nejpozději ve 21:00
 • startovní listina kategorie MN bude vyhotovena nejpozději ve 20:00 den před turnajem
 • startovní listina na stránkách ČGF se může v den turnaje lišit od aktuální listiny u akreditace časovým rozdílem max. 30 min

2. Hra:

 • kategorie AB, CD, EF, VW – 18 jamek na rány „brutto“
 • kategorie GH, IJ – 18 jamek stableford „brutto“
 • kategorie MN – 9 jamek na rány „brutto“
 • pro kategorii GH a IJ platí při hře ustanovení, že hráč, který dosáhne 11 úderů na některé z jamek, jamku nedohrává a ve své score kartě proškrtne, hráč kategorie MN zapisuje automaticky výsledek ne větší než právě 11
 • hraje se podle Soutěžního řádu ČGF, Podmínek soutěží ČGF v roce 2020 a Hard Card 2020, Pravidel golfu a Místních pravidel pořádajícího golfového hřiště
 • odpaliště: chlapci kategorie VW z černých nebo bílých, chlapci kategorií CD, EF a IJ ze žlutých, ostatních kategorií z červených, dívky kategorie VW z modrých, dívky ostatních kategorií z čevených, kat. MN má speciálně upravené odpaliště
 • caddie je povolen pouze v kategoriích AB a GH a povinen v kategorii MN

3. Vyhodnocení turnaje:

 • vyhlašují se nejlepší první tři hráči v kategoriích AB, CD, EF, GH, IJ, MN, jeden nejlepší hráč v kategorii VW- při účasti deseti a více hráčů této mistrovské kategorie se vyhlašují první tři
 • v kategorii AB, CD, EF, VW a MN se vítězem stává hráč s nejnižším počtem ran „brutto“
 • v kategorii GH a IJ se vítězem stává hráč s nejvyšším počtem stablefordových bodů „brutto“
 • u dvoukolového, popřípadě tříkolového turnaje, se vítězem stává hráč s nejnižším součtem výsledků za všechna kola- platí pro kategorie AB, CD, EF, MN, VW, u kategorií GH a IJ se vítězem stává hráč s nejvyšším součtem stablefordových bodů „brutto“ za všechna kola

4. Rozhodování o pořadí:

 • o 1. místo rozehrávka systémem “náhlá smrt”
 • umístění na dalších místech

– lépe zahrané poslední kolo
– lepší výsledek na posledních 9, 6, 3, 1 jamce – pokud nerozhodne, následuje los
– los

5. Ostatní:

 • mobilní telefony nejsou povoleny- případné nouzové použití dle podmínek soutěží ČGF
 • při turnajích MTM Morava Cup může hráč získat informace ohledně vzdáleností použitím přístroje, který slouží výhradně k měření vzdálenosti; jestliže hráč během stanoveného kola použije měřící zařízení, které je uzpůsobeno k měření nebo odhadování i jiných faktorů, které by mohly ovlivnit jeho hru (např. sklonu, rychlosti větru, teploty, apod.), poruší tím Pravidlo 14-3.; trest za takové porušení je diskvalifikace bez ohledu na to, zda některá z těchto doplňkových funkcí byla použita nebo ne
 • hráč se dostaví na start 10 minut před vlastním tee timem
 • pozdní příchod na start do 5-ti minut po vlastním tee time- 2 trestné rány, pozdější příchod- diskvalifikace, neomluvený hráč- diskvalifikace
 • doložená omluvenka za zpoždění z vážných důvodů – hráč může nastopupit do hry v rámci startovních časů své kategorie, jinak mimo soutěž
 • vyhlášení výsledků proběhne po dohrání jednotlivých kategorií
 • průběžné pořadí hráčů (k celkovému vyhodnocení)- viz www.moravacup.cz/zebricky
 • doprovod hráče se může pohybovat pouze mimo krátce střižené plochy ve vzdálenosti minimálně 50 m od hráče; toto ustanovení neplatí pro caddie
 • obecné tempo hry – 1. devítka 2:15 hod., 18 jamek 4:30 (nestanoví-li soutěžní výbor jinak)
 • hráči jsou povinni dodržovat časový limit pro hru, prioritou je držet se flightu před sebou, první flight udává svědomitý rytmus hry ostatním, v případě časové ztráty jsou hráči povinni své zpoždění krátit nebo lépe dohnat, pokud tak neučiní, vystavují se riziku udělení napomenutí a dalších sankcí za pomalou hru s odkazem na všeobecná pravidla ČGF 2020
 • Soutěžní výbor si vyhrazuje právo změn propozic a časového plánu, aby soutěž mohla být úspěšně dokončena a konala se za regulérních podmínek
 • hráči startují na vlastní náklady a nebezpečí

Organizátoři turnajů postupují při zveřejňování fotografií z turnajů podle § 85/2 občanského zákoníku. Vzhledem k tomu, že fotografie z turnajů jsou takto zveřejňovány již tradičně, splňují podmínky pro zveřejňování i po nabytí účinnosti GDPR. Pokud byste si přesto přáli některé své fotografie nebo fotografie svých dětí odstranit, jakýmkoli způsobem prokažte, že jste na fotografii Vy nebo Vaše dítě, a příslušné fotografie budou odstraněny.

III. Ustanovení o celkovém vyhodnocení:

1. K tomu, aby hráč byl celkově vyhodnocen, musí odehrát min. 7 turnajů označených(včetně finálového)

2. Do celkového vyhodnocení se započítá 7 nejlépe dosažených výsledků, bodově ohodnocených podle:

a) umístění: bodové ohodnocení za umístění v jednotlivých turnajích je vzestupné od 1 bodu za první místo, 4 bodů za druhé, 6 bodů za třetí, 8 bodů za čtvrté …….atd.
b) herního výsledku: bodové ohodnocení herního výsledku představuje odchylku hry hráče od hry v normě hřiště, pro kategorii MN platí norma hřiště pro 9 jamek

 • vítězem se stane hráč s nejnižším počtem bodů
 • pro dvoudenní turnaj platí: bodové ohodnocení za hru získá hráč součtem bodového ohodnocení z 1. a 2. kola, děleno dvěma
 • pro třídenní turnaj platí: bodové ohodnocení za hru získá hráč součtem bodového ohodnocení z 1., 2. a 3. kola, děleno třema

Příklad bodového ohodnocení pro kategorie AB, CD, EF, VW a MN:
Hráč se umístil na druhém místě, za což získá 4 body, a zahrál na hřišti par 72 celkem 80 ran, tj.+8, čímž získá 8 bodů za odchylku od hry v normě (paru) hřiště. Do celkového vyhodnocení se mu započítá 4 + 8 = 12 bodů.

Příklad bodového ohodnocení pro kategorii GH a IJ:
Hráč se umístil na pátém místě, za což získá 10 bodů, a na hřišti par 72 si uhrál 26 brutto bodů, což představuje 10 bodů za odchylku od herní normy (36-26=10). Do celkového vyhodnocení se mu započítá 10 + 10 = 20 bodů

3. V kategoriích EF, CD, AB, GH, IJ a MN budou vyhlášeni nejlepší první tři hráči, v kategorii VW první nejlepší hráč

4. V případě rovnosti rozhodne o vítězi

v kategoriích AB, CD, EF a VW:
1. hráč, který do túry nastoupil s vyšším HCP
2. hráč s nižším HCP k termínu odehrání posledního turnaje Morava Cupu 2020
3. los

v kategoriích GH, IJ:
1. hráč, který do túry nastoupil s vyšším HCP
2. hráč s nižším HCP k termínu odehrání posledního turnaje Morava Cupu 2020
3. los

v kategorii MN:
1. lepší výsledek součtu 3 nejlepších herních výsledků
2. nejlépe zahrané kolo ( přihlíží se ke všem odehraným kolům)
3. los

© 2021 Morava Cup
created by: Global Trade Technology s.r.o.

Rolovat nahoru